Dirka sledljivčkov 2022: štartna lista in pravila

Dirka sledljivčkov | Trackable race 2022

Od štarta zadnje dirke sledljivčkov, s katero smo želeli prispevati k praznovanju dvajsetletnice igre geocaching, sta pretekli (skoraj) dve leti. Čas je, da pošljemo v svet dirkače generacije 2022. Če bi epidemiološke razmere dovoljevale, bi bil skupinski štart na Izmenjalnici sledljivčkov v Ljubljani 11. decembra 2021. Vendar se to ne bo zgodilo. Dirka se bo tako začela 15. decembra 2021, ko morajo biti vsi dirkači fizično in virtualno v posesti organizatorja dirke. Za prevzem se bomo dogovorili. Lahko jih oddate osebno ali pošljete na naslov kluba. Zaključek dirke bo 8. decembra 2022 točno opoldne.

Almost two years have passed from our last trackable race that was meant to celebrate the 20th anniversary of geocaching. It’s time to send the class of 2022 into the world. The race should have started at the event in Ljubljana (presumably on December 11, 2021), if the epidemiological situation allowed it. Unfortunately, the situation is not allowing the event to take place. The race will officially start on December 15, 2021. On that day, all racers must be physically and virtually in the possession of the race organiser. The race will run until December 8, 2022.

Prijavljeni dirkači / Racers

Dirkač Lastnik
1 GeoRoglič icabrian
2 Brazilski tekač Rogercns
3 Snowflake traveler tomsetki
4 Ginger-racer balaena
5 Zombie racer® Mkonci
6 GeoBulli AljoNeja
7 Seal the Racer NiSEM
8 Unchained / Strgan s ketne tatanata
9 Lazy Signal the Fisher Fisher63
10 Swamp racer Ostrorogi4
11 Salmo Trutta Racer culto
12 Polar (Bear) Express TinkaraB
13 dirkator 2022 jpavli
14 Zbogom in hvala za vse ribe! dr.gumpi
15 Snow Globe Traveler krossnik
16 Greased Bullet (TB racer) TrickSLO
17 Forza B Buhteljni
18 Super Kitty Queen_Elza
19 Geo Life Princess_Moana
20 Road Runner Brezzobi_zmajcek
21 Geo Light Torchic2
22 Go Go Snola bajla33
23 Millenium Falcon Kremenckovi
24 Bolt Stitch2008
25 Snežna krogla mirobori
26 Racing Signal Frog kompaski

Pravila dirke

Vsaka ekipa lahko sodeluje samo z enim sledljivčkom.

Dirke se lahko udeležijo fizični (travel bug ali druge sledljive ploščice) ali virtualni (ustrezno pripravljena ploščica/obesek s sledilno kodo) sledljivčki. Koda sledljivčka pred štartom dirke ne sme biti znana drugim geolovcem. Priporočamo, da za dirko uporabite na novo aktiviran sledljivček, namenjen udeležbi v dirki. Če ga nimate, so na voljo v klubski spletni trgovini. Sodelujete lahko tudi s sledljivčkom, s katerim ste izključno zasebno beležili potovanje, vendar kode nikoli niste pokazali drugim geolovcem oziroma je vključili na kak seznam, ki ga običajno pošiljajo organizatorji dogodkov. Če bi se med potekom dirke izkazalo, da je bila koda sledljivčka že kdaj prej javno uporabljena (npr. da nekdo zabeleži, da je bil opažen na dogodku, ki je potekal pred začetkom dirke), bo dirkač takoj izločen.

V dirko ga prijavite tako, da nam na naslov tbdirka@geocacher.si pošljete e-pošto s povezavo do spletne strani sledljivčka in njegovo sledilno kodo. Skrajni rok za prijavo je nedelja, 12. december 2021.

Sledljivčki pred štartom ne smejo imeti zabeleženenega nobenega potovanja (prepotovana razdalja mora biti nič).

Dirka se bo začela s skupinskim štartom 15. decembra 2021 in se bo končala 8. decembra 2022 točno opoldne po slovenskem času.

Zmagovalec bo sledljivček, ki bo imel ob koncu dirke na spletišču geocaching.com zabeleženo največjo prepotovano razdaljo. Kasnejših zapisov ne bomo upoštevali.

Vse sledljivčke bo za skupinski štart fizično prevzel v posest uporabnik SLO Geocaching klub in zabeležil, da so bili opaženi na dogodku. Sledljivčki bodo v posesti klubskega računa odpotovali v eno od evropskih geolovskih središč, kjer jih bodo na dogodku prevzeli tamkajšnji geolovci (oziroma bodo naključnostno odloženi v najbolj obiskane zaklade).

Lastnik svojega sledljivčka po štartu dirke ne sme več prevzeti v posest in prenašati. Prevzemanje in prenašanje sledljivčkov pridruženih ekip (družinski člani s svojim uporabniškim imenom na geocaching.com) je po mnenju organizatorja dirke nešportno in nepošteno, vendar ga ne moremo nadzorovati.

Če sledljivček obtiči pri geolovcu ali v zakladu, sme lastnik sledljivčka navezati stik s trenutnim posestnikom ali lastnikom zaklada s prošnjo, naj omogoči sledljivčku nadaljevanje potovanja.

Šteje samo potovanje, ki ga sledljivček opravi od zaklada do zaklada v posesti posameznega geolovca. Pošiljanje po pošti ali podobne bližnjice niso dovoljene. Lastnik sledljivčka mora spremljati spletni dnevnik in na zahtevo organizatorja dirke (ali tudi samoiniciativno) takoj izbrisati tiste dnevniške zapise (loge), ki ne predstavljajo dejanskega potovanja sledlljivčka.

Lastniki najboljših treh sledljivčkov bodo prejeli sledljive nagrade, upamo, da bodo tolažilne nagrade na voljo tudi za preostale v prvi deseterici, dirkač (ali dirkača), ki bosta točno v sredini, in tri zadnjeuvrščene. Podelitev bo na priložnostnem dogodku, ki ga bomo organzirali po zaključku dirke. Posebna nagrada bo doletela tudi zmagovalca letečega cilja, ki bo 2. maja 2022 opoldne.

Rules of the race

Each team can enter the race with one trackable.

Physical (travel bug or travel tag) or virtual (self-made durable plates or tags with a tracking code) trackables can enter the race. We strongly recommend the use of previously unactivated trackables, acquired to take part in this race. You can buy new trackables in the club’s web shop SGK geoMarket. Trackables from the personal collection can enter the race if they were used to log personal travel exclusively and their tracking code was never revealed publicly (shown to other geocachers at an event, for example). In this case, the distance travelled should be set to zero before the start of the race. If it becomes known during the race that the tracking code was publicly known (someone logs the trackable as discovered at an event that took place before the start of the race), the trackable will be removed from the race.

To apply a racer, send us an e-mail to tbdirka@geocacher.si with the tracking code and link to the description of the trackable. Deadline for application is Sunday, December 12, 2021.

The race will start by mass start on December 15, 2021. The race will end on December 8, 2022, at noon.

Winner of the race is the trackable with the largest distance travelled, logged on geocaching.com at the end of the race. Logs, entered after the end of the race, will not count towards the total.

SLO Geocaching klub account will retrieve all the trackables in physical and virtual possession and will log a Visited log for the event. The trackables will travel in the possession of club’s account to one of european geocaching centers, where they will be distributed at an event and/or randomly distributed in most frequently visited caches.

Retrieving the trackable or logging travel by the owner after the start of the race is forbidden. Grabbing and logging the trackables, owned by associated teams (family members with separate geocaching accounts), is deemed unfair and not in the spirit of the sport, but can not be monitored and controlled.

If the trackable is stuck in a cache or the hands of a geocacher, the owner can contact the cache owner or the current holder of the trackable and ask for assistance in getting the trackable to travel again.

Only the distance travelled from the cache to cache in the possession of a geocacher will count towards the total. Mailing the trackable or similar shortcuts are not allowed. Trackable owner must monitor the trackable log and upon request of the race organiser (or even without it) promptly delete any logs that don’t refer to actual travel.

The owners of the first three racers will receive tracakable prizes. Hopefully, there will be consolation prizes for the rest of the top 10 racers, racer (or racers) exactly in the middle and the last three racers. Also, a special intermediate sprint prize will be awarded to the racer, leading the race on May 2, 2022, at noon.