Kako nakazati prostovoljni članski prispevek

Članstvo v klubu je prostovoljno. Člani so se na Zboru članov odločili, da klub ne bo imel obvezne članarine in da bo svoje delovanje osnoval na prostovoljnih članskih prispevkih.
Višina prostovoljne članarine je tako lahko 0 €, 5 €, 10 €, 15 € ali pa kateri koli drugi prispevek.

Podatki za nakazilo prostovoljne članarine:

Prejemnik:                      Slovenski Geocaching klub, Taborska cesta 13, Ljubljana,
IBAN:                               SI56 6100 0000 3634 937
BIC banke:                      HDELSI22

Koda namena:               ADMG
Namen / rok plačila:   članarina LETO
Referenca:                      SI 00 LETO

Primer izpolnjene UPN položnice:

Klub seveda ima nekaj stroškov. Le ti so trenutno na področju vzdrževanja spletne strani (gostovanje), letnega najema domene in vodenja tekočega računa. Tudi bodoči nivo aktivnosti kluba bo nekoliko osnovan na razpoložljivih finančnih sredstvih. Zelo veseli bomo vsakega prostovoljnega članskega prispevka.