Kode GC in nekaj statistike

2 komentarja

  1. icabrian pravi:

    Za zaklade, ki ležijo desno od krivulje, lahko z vodoravnim premikom na pogled ocenimo, koliko časa je preteklo od začetka ustvarjanja opisa do objave oziroma dejanske postavitve na teren. Nekateri so nastajali kar dolgo. Ali pa je lastnik, kot sem to naredil nekajkrat sam, uporabil že prej začet opis opuščenega projekta za novega, da ne bi po nepotrebnem razmetaval s kodami. Glede na to, da ni omejitve pri odpiranju opisov, smotrna poraba dodeljenih kod pa je stvar vsakega posameznega igralca, se mi izplen 80 % niti ne zdi majhen.

  2. icabrian pravi:

    Glede hitrosti širjenja igre pa sem prav danes zjutraj prebral zanimiv podatek nekega ameriškega recenzenta: “I just ran the numbers for this year so far. We had 539 caches placed in Utah in 2015 in the first quarter. 2005 was the last year that was this slow. It had 300. The highs were 2009-2012 that were about 1000.” Ali je to, da se je igra ustalila, dobro zanjo ali ne, je stvar razprave. Moje mnenje, da je manj več tudi v geolovu, ni neka velika skrivnost. 😉

Dodaj odgovor