Zaklad meseca – Polz by Iliricus

Le kaj počne polž v Višnji Gori? In zakaj je zverina, ki sicer ne slovi kot urna, priklenjena z verigo? Izkaže se, da imajo spet prste vmes Turki, vpletejo pa se tudi Benečani. Vaša naloga pri tokratnem zakladu meseca je, da ujamete pobeglega polža, ki se je strgal z verige. Do njega boste prišli v več stopnjah, na katerih se boste srečevali s, kajpak, polži. Predvidljivo, a zelo zabavno!