Dirka sledljivčkov 2024: štartna lista in pravila

Dirka sledljivčkov | Trackable race 2024

Skoraj dve leti sta pretekli od štarta zadnje dirke sledljivčkov. Čas je, da pošljemo v svet dirkače generacije 2024. Dirka se bo začela s simboličnim skupinskim štartom na tradicionalni Izmenjalnici sledljivčkov v Ljubljani 9. decembra 2023. Do tega dne morajo biti vsi dirkači fizično in virtualno v posesti organizatorja dirke. Lahko jih pošljete na naslov kluba ali po dogovoru oddate osebno. Dirkače bomo v »divjino« izpustili na dogodku ali v primerno velikem TB hotelu v enem od evropskih geolovskih središč. Zaključek dirke bo 8. decembra 2024 točno opoldne. Slovenski Geocaching klub bo zagotovil priponke za sledljivčke in uradne fotografije dirkačev ter tedensko beležil prepotovano razdaljo. Če primernega sledljivčka nimate, ni razloga za obup. V klubski spletni trgovini SGK geoMarket imamo kar lep izbor potovalnih sledljivčkov.

Almost two years have passed since our last trackable race. It’s time to send the class of 2024 into the world. The race will start at the traditional Trackable exchange in Ljubljana on December 9, 2023.  By this day, all the racers must be physically and virtually in possession of the race organiser. You can mail them to the club address or, by previous arrangement, bring them in yourself.  The racers will be »released into the wild« at an event or suitable TB hotel in one of the European geocaching centres. The race will run until December 8, 2024. Slovenian Geocaching Club will provide the racing tags, official photos of the racers and weekly record the distance travelled.

Prijavljeni dirkači / Racers

Dirkač Lastnik
1 Tradi the Racer icabrian
2 Dragon TB racer 2024 NiSEM
3 Speedy McCacheFace TrickSLO
4 Flying FisherFrog vincenc1
5 Speedy Turtle krossnik
6 Lightning McQueen Zmicku
7 The FOSSILIZED Racer geonatan
8 GREEN DRAGONS-OLIMPIJA LJTEKACI
9 GEO RUNNERS-SLOVENIA NADJASLO
10 Sunny Alps Racer bojank
11 Rock me baby MiPoljanski
12 TAZ dirkač dr.gumpi
13 The fastest friend Ostrorogi4
14 Met Signal at the Billard mirobori
15 Brisky Bones darklugia
16 Boots travel racer Emahana
17 Speed-man BorroB
18 the KING Racer Mkonci
19 ROCK AND ROLL 5roker7
20 Flying Pickle Fisher63
21 Lego Harry Go Rogercns
22 Simply Happy Boy culto
23 Signal Longwave tatanata
24 Ballon World Racer Larsus cisalpinus
25 Signal on Tour Buhteljni
26 2O Years Old Frog Winner? kompaski
27 Geo-Tyre JUNIOR AljoNeja
28 Hitri Jež zakri
29 RED STAR TURBO veveričke
30 Candlehead Queen_Elza
31 Gloyd Orangeboar Brezzobi_zmajcek
32 Vanellope von Schweetz Princess_Moana
33 Swizzle “The Swizz” Malarkey Stitch2008
34 Rancis Fluggerbutter Torchic2
35 Crumbelina DiCaramello Vilma_Kremenko
36 King Candy Kremenckovi

Pravila dirke

Vsaka ekipa lahko sodeluje samo z enim sledljivčkom.

Dirke se lahko udeležijo fizični (travel bug ali druge sledljive ploščice) ali virtualni (ustrezno pripravljena ploščica/obesek s sledilno kodo) sledljivčki. Koda sledljivčka pred štartom dirke ne sme biti znana drugim geolovcem. Priporočamo, da za dirko uporabite na novo aktiviran sledljivček, namenjen udeležbi v dirki. Če ga nimate, so na voljo v klubski spletni trgovini. Sodelujete lahko tudi s sledljivčkom, s katerim ste izključno zasebno beležili potovanje, vendar kode nikoli niste pokazali drugim geolovcem oziroma je vključili na kak seznam, ki ga običajno pošiljajo organizatorji dogodkov. Če bi se med potekom dirke izkazalo, da je bila koda sledljivčka že kdaj prej javno uporabljena (npr. da nekdo zabeleži, da je bil opažen na dogodku, ki je potekal pred začetkom dirke), bo dirkač takoj izločen.

V dirko ga prijavite tako, da nam na naslov tbdirka@geocacher.si pošljete e-pošto s povezavo do spletne strani sledljivčka in njegovo sledilno kodo. Skrajni rok za prijavo je sreda, 6. december 2023.

Sledljivčki pred štartom ne smejo imeti zabeleženenega nobenega potovanja (prepotovana razdalja mora biti nič).

Dirka se bo začela s skupinskim štartom 9. decembra 2023 in se bo končala 8. decembra 2024 točno opoldne po slovenskem času.

Zmagovalec bo sledljivček, ki bo imel ob koncu dirke na spletišču geocaching.com zabeleženo največjo prepotovano razdaljo. Kasnejših zapisov ne bomo upoštevali.

Vse sledljivčke bo za skupinski štart fizično prevzel v posest uporabnik SLO Geocaching klub in zabeležil, da so bili opaženi na dogodku. Sledljivčki bodo v posesti klubskega računa odpotovali v eno od evropskih geolovskih središč, kjer jih bodo na dogodku prevzeli tamkajšnji geolovci oziroma bodo odloženi v primeren TB hotel.

Lastnik svojega sledljivčka po štartu dirke ne sme več prevzeti v posest in prenašati. Prevzemanje in prenašanje sledljivčkov pridruženih ekip (družinski člani s svojim uporabniškim imenom na geocaching.com) je po mnenju organizatorja dirke nešportno in nepošteno, vendar ga ne moremo nadzorovati.

Če sledljivček obtiči pri geolovcu ali v zakladu, sme lastnik sledljivčka navezati stik s trenutnim posestnikom ali lastnikom zaklada s prošnjo, naj omogoči sledljivčku nadaljevanje potovanja.

Šteje samo potovanje, ki ga sledljivček opravi od zaklada do zaklada v posesti posameznega geolovca. Pošiljanje po pošti ali podobne bližnjice niso dovoljene. Lastnik sledljivčka mora spremljati spletni dnevnik in sam ali na zahtevo organizatorja dirke takoj izbrisati tiste dnevniške zapise (loge), ki ne predstavljajo dejanskega potovanja sledlljivčka. Opozarjamo predvsem na zapise o najdbi Locationless zaklada (ki sledljivčku prinese virtualni skok v ameriški Seattle in nazaj), zapise o prijavi udeležbe na dogodku in vpisovanje najdb virtualnih in EarthCache zakladov za nazaj (virtualni skoki so lahko ogromni).

Lastniki najboljših treh sledljivčkov bodo prejeli sledljive nagrade, upamo, da bodo tolažilne nagrade na voljo tudi za preostale v prvi deseterici, dirkača (ali dva dirkača), ki bo(sta) točno v sredini, in tri zadnjeuvrščene. Podelitev bo na priložnostnem dogodku, ki ga bomo organzirali po zaključku dirke. Posebna nagrada bo doletela tudi zmagovalca letečega cilja, ki bo na Dan modrega stikala 2. maja 2024 opoldne.

Rules of the race

Each team can enter the race with one trackable.

Physical (travel bug or travel tag) or virtual (self-made durable plates or tags with a tracking code) trackables can enter the race. We strongly recommend the use of previously unactivated trackables, acquired to take part in this race. You can buy new trackables in the club’s web shop SGK geoMarket. Trackables from the personal collection can enter the race if they were used to log personal travel exclusively and their tracking code was never revealed publicly (shown to other geocachers at an event, for example). In this case, the distance travelled should be set to zero before the start of the race. If it becomes known during the race that the tracking code was publicly known (someone logs the trackable as discovered at an event that took place before the start of the race), the trackable will be removed from the race.

To apply a racer, send us an e-mail to tbdirka@geocacher.si with the tracking code and link to the description of the trackable. Deadline for application is Wednesday, December 6, 2023.

The race will start by mass start on December 9, 2023. The race will end on December 8, 2024, at noon.

Winner of the race is the trackable with the largest distance travelled, logged on geocaching.com at the end of the race. Logs, entered after the end of the race, will not count towards the total.

SLO Geocaching klub account will retrieve all the trackables in physical and virtual possession and will log a Visited log for the event. The trackables will travel in the possession of club’s account to one of european geocaching centers, where they will be distributed at an event and/or randomly distributed in most frequently visited caches.

Retrieving the trackable or logging travel by the owner after the start of the race is forbidden. Grabbing and logging the trackables, owned by associated teams (family members with separate geocaching accounts), is deemed unfair and not in the spirit of the sport, but can not be monitored and controlled.

If the trackable is stuck in a cache or the hands of a geocacher, the owner can contact the cache owner or the current holder of the trackable and ask for assistance in getting the trackable to travel again.

Only the distance travelled from the cache to cache in the possession of a geocacher will count towards the total. Mailing the trackable or similar shortcuts are not allowed. Trackable owner must monitor the trackable log and promptly delete any logs that don’t refer to actual travel by themselves or upon request of the race organiser. Pay attention to logging of Locationless caches (virtual jump from current location to Seattle and back), Will Attend logs and backdated Found logs of virtual caches and EarthCaches (virtual distance gain can be massive).

The owners of the first three racers will receive tracakable prizes. Hopefully, there will be consolation prizes for the rest of the top 10 racers, racer (or racers) exactly in the middle and the last three racers. Also, a special intermediate sprint prize will be awarded to the racer, leading the race on May 2, 2024, at noon.