Zbor članov SGK 2018

Zbor članov Slovenskega Geocaching kluba bo v gostišču Grof na Vranskem v petek, 26. januarja 2018, ob 17:00 uri.

‪ ‪Dnevni red:‪

  1. ‪Otvoritev zbora članov in izvolitev delovnega predsedstva
  2. ‪Letno poročilo in poročila o delu organov kluba za leto 2017
  3. ‪Razprava o poročilih
  4. ‪‪Program dela za leto 2018
  5. ‪Razno

‪V skladu s statutom kluba je zbor članov je sklepčen, če je prisotna več kot polovica članov. Če zbor članov ni sklepčen, se zasedanje odloži za trideset (30) minut. Po preteku tega časa je zbor članov sklepčen, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotnih najmanj pet (5) članov.

Po zboru članov bomo nadaljevali druženje na klubskem dogodku Dan Avstralije 2018 in si hkrati pridobili še priložnostni spominek.

RSVP: Prosimo, da svojo udeležbo na zboru članov potrdite na info@geocacher.si. Prav tako vas prosimo, da nam sporočite. če vas na zboru članov ne bo. Na Dan Avstralije 2018 pa se lahko prijavite na strani z opisom dogodka.